top of page
Abstract Shapes

Velkommen til

Launa CFO Consulting

Rådgivning

Vi udfordrer vores branche og kunder ved at gøre tingene anderledes og altid stille spørgsmåltegn ved det eksisterende.

Revision & Assurance

Med datadrevne teknologier skaber vi indsigt i store mængder data for vores kunder, skaber ny værdi og sikrer større gennemsigtighed

Acor Tax

Gennem brug af innovative teknologier hjælper vi vores skattekunder med at tilpasse sig ny lovgivning og forbedre deres compliance-pro

bottom of page