top of page

Ledelsesrapportering / KPI

Hvor genereres virksomhedens indtjening?


Launa CFO Consulting hjælper virksomheden med margin analyser og margin bridges.

Via kubeudtræk kan virksomheden løbende følge virksomhedens udvikling i margins.


Med en marginanalyse har virksomheden et overblik over de enkelte produkter / aktiviteters lønsomhed.

Marginanalysen er et vigtigt redskab. Hvis ikke virksomheden ved, hvor pengene tjenes, eller tabes, bliver det svær at forbedre lønsomheden.

Vi bruger ofte Power Pivots til analyse af  virksomhedens omkostninger.

Kun ved at kende sine omkostninger, kan man kontrollere dem.

Via analyse af virksomheden og samtaler med virksomhedens ledelse finder vi frem til virksomhedens KPI´er.


Med vores ekspertise i BI systemer, laver vi et management board, hvor virksomhedens ledelse løbende får et opdateret overblik over virksomhedens KPI´er.


Kun ved at have et opdateret billede af virksomhedens lønsomhed kan virksomheden reagere tidsmæssigt. Tænk på virksomheden som en supertanker, der sejler på oceanet; Jo længere tid der går, inden der reageres, hvis skibet kommer ud af kurs. Jo mere ressourcekrævende bliver det at komme tilbage på ret kurs.

bottom of page