top of page

Regnskab / Koncernregnskab / Budget

Hos Launa CFO Consulting har vi stor ekspertise i at udarbejde periode-, års- samt koncernregnskab.

Vi opererer med årsregnskabsloven, IFRS og US gaab.

I internationale koncerner linker vi lokal gaab med koncernens regnskabspraksis.

Vi er ofte bindeled mellem Dem og revisor.

Vi bruger gerne Excel som budgetværktøj. Ofte har den enkelte virksomheden selv et budgetredskab, som vi gerne understøtter.

Vi tester gerne de eksisterende budgetmodeller, og om nødvendigt laver nye.

bottom of page