top of page

Working Capital / Cash management / Valutariscici  

Fokus på Working Capital er et must. Unødvendige pengebindinger i Igangværende arbejder, debitorer, lagre samt minimale kredittider hos leverandørerne kan koste virksomheden dyrt. 

Launa CFO Consulting har stor ekspertise i at optimere virksomheders Working Capital, således at De kan have fokus på virksomhedens drift.

Flere virksomheder strander grundet mangel på likviditet, herunder også lønsomme virksomheder.


I mange ERP systemer er der integrerede likviditetssystemer. Vi tester gerne disse for at sikre, at alle væsentlige forhold er medtaget. Vi opbygger også nye modeller, såfremt dette foretrækkes.

Ved at kende sin valutadisponering, kan man reducere sine valutarisici.


Når man kender sin valutadisponering, kan der planlægges både strategisk og taktisk for at minimere disponeringen.

Flere koncerner er ikke opmærksomme på den valutadisponering der bl.a. er på de interne fordringer, hvilket kan resultere i store kurstab for koncernen. 

bottom of page